4D akustička kamera

Tvrtka Geolux d.o.o. je od 01. svibnja 2018. godine započela s provedbom projekta “4D akustička kamera”. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Puni naziv projekta
4D akustička kamera
 
Nositelj projekta
Geolux d.o.o., Ljudevita Gaja 62, Samobor
 
Partner na projektu
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 
Kratki opis projekta
4D akustička kamera predstavlja složeni sustav nadzora štićenog područja u tri prostorne dimenzije i četvrtoj frekvencijskoj. Jako usmjereni mikrofonski sustav, u kombinaciji s radarskim i video analitikom, povećat će točnost i vjerojatnost detekcije potencijalnih prijetnji. Korištenjem mikrofonskih nizova koji će pouzdano raditi na otvorenom u svim vremenskim uvjetima, robusnim algoritmima za analizu mikrofonskog signala, i kombinacijom radarskih i video analitika, ovako nadograđeni nadzorni sustav predstavlja novi zanimljiv proizvod za široko tržište sigurnosnih sustava.
 
Projekt čine sljedeći elementi ulaganja
1. Analiza akustičkih parametara ciljanih zvukova i raspodjela zvuka u prostoru;
2. Istraživanja optimalnih parametara akustičke kamere;
3. Razvoj elektronike i mehaničkog sklopa akustičke kamere za otvorene prostore;
4. Integracija akustičke kamere s drugim elementima sustava nadzora;
5. Demonstracija tržišno upotrebljivog proizvoda u stvarnom okruženju;
6. Zaštita intelektualnog vlasništva;
7. Promidžba i vidljivost;
8. Upravljanje projektom i administracija;
 
Ciljevi projekta
1. Razviti komercijalno upotrebljivi sustav nadzora štićenog područja s akustičkom kamerom.
2. Povećati kompetencije u području nadzornih sustava kroz suradnju s istraživačkom zajednicom.
 
Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta je 4.395.052,55 kuna, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.700.350,84 kune.
 
Razdoblje provedbe projekta
01.05.2018. – 01.05.2022.
 
Voditelj projekta i kontakt osoba
Tomislav Grubeša (email: tomislav.grubesa@geolux.hr)
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
 
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020
 
 
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Geolux d.o.o.