Projekt uvođenja ISO standarda

Tvrtka Geolux d.o.o. je od 06. veljače 2020. godine započela s provedbom projekta “Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015/ISO 14001:2015”. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Naziv poziva
Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)
 
Naziv projekta
Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015/ISO 14001:2015
 
Sažetak projekta
Cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća GEOLUX d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu uvođenjem međunarodno priznatih normi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 koji će doprinijeti boljem imidžu GEOLUX d.o.o., povjerenju postojećih i novih klijenata, smanjenju troškova poslovanja, povećanju prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt je usmjeren na glavne ciljne skupine tj. zaposlenike GEOLUX d.o.o. ali i na ostale zainteresirane strane kao što su klijenti, dobavljači, poslovni partneri, društvena zajednica, tijela državne uprave, financijske institucije...
 
Ciljevi
Dugoročni ciljevi poduzeća su:
- ostvarenje poslovnih rezultata koji će doprinijeti daljnjem razvoju poduzeća
- zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca i poslovnih partnera
- ostvarenje općeg zadovoljstva zaposlenih
- povećanje broja zaposlenih
- osvajanje novih tržišta
- uspostavljanje nižih troškova od konkurenata da bi smo postali jači od konkurenata
- poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u poduzeću
- poboljšanje svih procesa unutar poduzeća
- razvoj novih proizvoda i usluga
- smanjenje troškova.
 
Navedene ciljeve postit ćemo primjenom slijedećih načela:
- ispunjavanje svih zahtjeva klijenata, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge
- vodstvo uprave i uključenost poslovodstva i svih zaposlenika
- izobrazba, uvježbavanje i razvoj kompetentnosti svih naših zaposlenika
- preventivno djelovanje da ne dođe do nesukladnih proizvoda
- poboljšanja sustava.
 
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
Ukupna vrijednost projekta je 131.059,14 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 104.847,31 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 89.120,21 HRK. Vlastito učešće je 15%.
 
Razdoblje provedbe projekta (od-do)
6.02.2020. - 6.10.2020.
 
Kontakt osoba za više informacija
Tomislav Grubeša (email: tomislav.grubesa@geolux.hr)
 
Reference
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
 
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:
strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-faza-ii
 
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.
 
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Geolux d.o.o.